• برگزاری دوره های آموزش حرفه ای و تخصصی محاسبات و طراحی ساختمان و سازه
  • آکادمی عمران ایرانیان         مرکز آموزشهای تخصصی محاسبات ساختمان و سازه
    
مدرس : مهندس غفاری

شرح دوره : شرح تفصیلی استاندارد  2800  و مبحث بارگذاری لرزه ای ساختمان ؛ شرح بارگذاری ثقلی ساختمان و ضوابط مبحث ششم مقررات ملی در خصوص بارهای ثقلی ؛ شرح جامع مدل سازی سازه های ساختمانی در نرم افزار  ETABS شامل نکات محاسباتی ، مباحث سازه ای ، ضوابط آیین نامه ای و مباحث نرم افزاری ؛ طراحی سازه های فولادی (بر اساس روش LRFD ) و طراحی سازه های بتن آرمه شامل مباحث نرم افزاری ، ضوابط آیین نامه ای ، ضوابط شکل پذیری و طرح لرزه ای ؛ شرح نرم افزار SAFE جهت تحلیل و طراحی شالوده ها شامل مباحث نرم افزاری ، ضوابط آیین نامه ای و نکات محاسباتی


مدرس : مهندس غفاری

شرح دوره : تحلیل دینامیکی سازه ها شامل مبانی پایه ، ضوابط آیین نامه ای و مباحث نرم افزاری ؛ شرح جامع و تفصیلی تحلیل و طراحی دیوارهای برشی ( دیوارهای دو بعدی ، سه بعدی ، کوپله ) شامل جزئیات مدل سازی و مباحث نرم افزاری ، نکات و ضوابط آیین نامه ای ؛ طراحی سقف ها ( سقفهای کامپوزیت سنتی ، متال دک ها ، دالهای بتن آرمه شامل سیستم تیردال ، دال های تخت و دالهای مجوف ، سقفهای تیرچه بلوک شامل تیرچه های بتنی و کرمیت ) ؛ مدل سازی و آنالیز دیافراگم های انعطاف پذیر ؛ ضوابط آیین نامه ای و مباحث نرم افزاری کاهش سربار ؛ تحلیل و طراحی شمع ها و شرح مدل سازی آنها در نرم افزار شامل تک شمع ها و گروه شمع ها ، تحلیل و طراحی دیوارهای حائل شامل تعیین فشارهای استاتیک و دینامیک وارد بر آنها و شرح مدل سازی آنها در نرم افزار


مدرس : مهندس غفاری

شرح دوره : معرفی انواع جوش ها و انواع اتصالات پیچ و مهره ، شرح رفتار و محاسبه ظرفیت اتصالات جوشی و پیچی ؛ شرح جامع طراحی اتصالات سازه بر اساس روش حدی ( LRFD ) شامل ضوابط کلی آیین نامه و ضوابط طرح لرزه ای ؛ طراحی انواع اتصالات مفصلی ؛ معرفی انواع اتصالات گیردار تیر به ستون و ضوابط طراحی لرزه ای آنها ؛ طراحی کف ستون های گیردار و مفصلی ( Base Plates ) ؛ طراحی انواع اتصالات مهاربندها ؛ طراحی وصله ستونها ؛ طراحی وصله تیرها ؛ طراحی اتصالات فلنجی


کلیه حقوق این سایت متعلق به آکادمی عمران ایرانیان است .