دوره جامع محاسبات و طراحی ساختمان همراه با نرم افزارهای    ETABS   و   SAFE
کد دورهزمان برگزاریتاریخ شروعمدت دوره (ساعت)مدرسشهریه دوره (تومان)توضیحات
۹۸۰۱پنجشنبه ۲۰–۱۶   جمعه ۱۷-۱۳۹۸/۲/۵۱۷۰مهندس غفاری۴,۰۰۰,۰۰۰ 

شهریه فوق مربوط به ثبت نام حداکثر تا 26 اسفندماه میباشد.


 دوره تحلیل و طراحی پیشرفته
کد دورهزمان برگزاریتاریخ شروعمدت دوره (ساعت)مدرسشهریه دوره (تومان)توضیحات
۹۸۲۱شنبه - یکشنبه     ۲۰-۱۶۹۸/۱/۲۴۹۶مهندس غفاری۲,۹۰۰,۰۰۰ 

ویژه افرادی که در دوره جامع محاسبات و طراحی ساختمان همراه با نرم افزارهای  ETABS وSAFE   شرکت نموده اند.
شهریه فوق مربوط به ثبت نام حداکثر تا 26 اسفندماه میباشد.


 دوره جامع طراحی اتصالات ( جوشی و پیچی )
کد دورهزمان برگزاریتاریخ شروعمدت دوره (ساعت)مدرسشهریه دوره (تومان)توضیحات
 ۱۳۹۸۶۰مهندس غفاری  

ویژه افرادی که در دوره جامع محاسبات و طراحی ساختمان همراه با نرم افزارهای  ETABS وSAFE   شرکت نموده اند.