دوره جامع محاسبات و طراحی ساختمان همراه با نرم افزارهای    ETABS   و   SAFE
کد دورهزمان برگزاریتاریخ شروعمدت دوره (ساعت)مدرسشهریه دوره (تومان)توضیحات
۹۷۰۱پنجشنبه ۲۰–۱۶   جمعه ۱۵:۴۵-۱۲۹۷/۲/۲۷۱۶۰مهندس غفاری۳,۲۵۰,۰۰۰ 

اطلاعیه ثبت نام :

متقاضیان ثبت نام در این دوره چنانچه حداکثر تا 24 اسفندماه نسبت به ثبت نام اقدام نمایند ، بر مبنای شرایط و شهریه سال 96 ثبت نام گردیده و مشمول افزایش شهریه سال 97 نخواهند شد. در ثبت نام های پس از تاریخ مذکور ، افزایش شهریه سال 97 اعمال خواهد شد.


 دوره تحلیل و طراحی پیشرفته
کد دورهزمان برگزاریتاریخ شروعمدت دوره (ساعت)مدرسشهریه دوره (تومان)توضیحات
۹۷۲۱پنجشنبه ۱۶–۱۳   جمعه ۱۹-۱۶۹۷/۲/۲۷۹۰مهندس غفاری۲,۴۰۰,۰۰۰ 

ویژه افرادی که در دوره جامع محاسبات و طراحی ساختمان همراه با نرم افزارهای  ETABS وSAFE   شرکت نموده اند.


 دوره جامع طراحی اتصالات ( جوشی و پیچی )
کد دورهزمان برگزاریتاریخ شروعمدت دوره (ساعت)مدرسشهریه دوره (تومان)توضیحات
 تابستان ۹۷۵۴مهندس غفاری- 

ویژه افرادی که در دوره جامع محاسبات و طراحی ساختمان همراه با نرم افزارهای  ETABS وSAFE   شرکت نموده اند.


 کارگاه طراحی سازه
کد دورهزمان برگزاریتاریخ شروعمدت دوره (ساعت)مدرسشهریه دوره (تومان)توضیحات
 تابستان ۹۷۵۲مهندس غفاری- 

ویژه افرادی که در دوره جامع محاسبات و طراحی ساختمان همراه با نرم افزارهای  ETABS وSAFE   و نیز در دوره تحلیل و طراحی پیشرفته شرکت نموده اند.