اطلاعیه ثبت نام دوره محاسبات و طراحی ساختمان.

متقاضیان ثبت نام در دوره جامع محاسبات و طراحی ساختمان همراه با نرم افزارهای ETABS و SAFE ، کد 9701 ، چنانچه حداکثر تا 24 اسفندماه نسبت به ثبت نام اقدام نمایند، بر مبنای شرایط و شهریه سال 96 ثبت نام گردیده و مشمول افزایش شهریه سال 97 نخواهند شد. در ثبت نام های پس از تاریخ مذکور ، افزایش شهریه سال 97 اعمال خواهد شد.

تاریخ شروع دوره  :  97/2/20

زمان برگزاری جلسات  :  پنجشنبه  20 - 16   و   جمعه  15:45 - 12

مدت دوره   :  160  ساعت

مدرس دوره : مهندس غفاری

شهریه دوره :  3,250,000  تومان

مشاهده سرفصل ها

 

.

.