در صورت تمایل به کسب اطلاع از اخبار مؤسسه ، وضعیت دوره ها و برگزاری دوره های جدید و ویژه ، از طریق پیام کوتاه ، فرم الکترونیکی زیر را تکمیل و ارسال نمایید.

درصورتیکه شماره شما در لیست اعضا قرار دارد و دیگر تمایل به دریافت پیام کوتاه مذکور ندارید عدد  9  را به شماره  30004622  پیامک نمایید . پس از دریافت پیامک مذکور ، شماره ای که از آن پیامک ارسال گردیده بررسی و اگر در لیست اعضا قرار داشته باشد از لیست حذف خواهد شد.

 
ارسال اطلاعات فردی جهت آرشیو
 
نام :  
نام خانوادگی :  
تلفن همراه :