دوره جامع محاسبات و طراحی ساختمان همراه با نرم افزارهای    ETABS   و   SAFE
کد دورهزمان برگزاریتاریخ شروعمدت دوره (ساعت)مدرسشهریه دوره (تومان)توضیحات
۹۹۰۱پنجشنبه  ۲۰-۱۵:۳۰     جمعه  ۱۷:۳۰-۱۳۹۹/۲/۴۱۷۵مهندس غفاری۴,۸۰۰,۰۰۰ 

به اطلاع علاقمندان به شرکت در دوره جامع محاسبات و طراحی ساختمان میرساند شهریه فوق مربوط به ثبت نام تا تاریخ 15 اسفندماه میباشد.


 دوره تحلیل و طراحی پیشرفته
کد دورهزمان برگزاریتاریخ شروعمدت دوره (ساعت)مدرسشهریه دوره (تومان)توضیحات
۹۹۲۱سه شنبه - چهارشنبه    ۲۰-۱۶۹۹/۱/۲۶۱۱۰مهندس غفاری۳,۹۰۰,۰۰۰ظرفیت تکمیل

شهریه فوق مربوط به ثبت نام تا تاریخ 15 اسفندماه میباشد.
ویژه افرادی که در دوره جامع محاسبات و طراحی ساختمان همراه با نرم افزارهای
 ETABS وSAFE   شرکت نموده اند. 


 دوره جامع طراحی اتصالات ( جوشی و پیچی )
کد دورهزمان برگزاریتاریخ شروعمدت دوره (ساعت)مدرسشهریه دوره (تومان)توضیحات
 -تابستان ۹۹۶۰مهندس غفاری  

ویژه افرادی که در دوره جامع محاسبات و طراحی ساختمان همراه با نرم افزارهای  ETABS وSAFE   شرکت نموده اند.